REPOST: Pag-alaala kay Papa (20 Mar 1956 – 3 Mar 1997)

Minsan nang naligáw sa Lungsod Baguio. Tatlong taóng gulang daw ako noon. Isináma ako ng aking ama sa kanilang taunang class field trip. Suroy-suroy sa Mines View, The Mansion, Grotto, Camp John Hay, atbp. At nang sa Burnham Park na, saglit akong ipinagkatiwala sa isang estudyante ng aking ama. At ayun na nga, nawaglit ako ng kaawa-awang estudyante.

Hinanap akong parang nawawalang kapares ng hikaw. Inikot-ikot ang paligid ng lawa. Sinipat-sipat ang mga nagpapaandar at nakaangkas sa mga bisikleta. Ipinagtanong-tanong sa mga turista, sa mga nagpaparenta ng mga bangka, at sa mga nagbebenta ng istroberi.

Malamáng tagaktak ang pawis ng mga naghahanap.

At marahil parang diwatang sumulpot ako sa kanilang balintataw: naglalakad daw akong parang alam na alam ang pupuntahan, walang bahid ng balisa sa pagkaligáw, at natutuwa sa ingay at kulay na likha ng parke.

Madalas at lalong-lalo na ngayong nása Burnham Park muli at tigulang na, pílit kong inaalala ang yapos ng aking ama at ang hawakan ng aming mga kamay nang muling nagkita sa parke. Gayumpaman, wala akong maalala. Musmos pa ngang marahil ang aking gunita.

6 Enero 2019

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s